PRIVACY VERKLARING

__________________________

In deze privacyverklaring van De Web Academie – I-webs omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN JULLIE?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Website bezoekers:

IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Klanten die zich registreren:

Naam contactpersoon (verplicht) : om de contactpersoon te identificeren en aan te

kunnen spreken.

Naam bedrijf (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te

voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Adres bedrijf (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te

voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres (verplicht) : om  een bevestiging te sturen van de registratie op de

website en van gedane bestellingen, om  toegang te geven tot de trainingen

om je de factuur toe te zenden, om emailnieuwsbrieven te sturen als u zich

daarvoor heeft ingeschreven of als je een afspraak met ons plant, voor

verdere correspondentie.

Wachtwoord (verplicht) : om je account te beveiligen en alleen jouw toegang te geven

tot je account.

Telefoonnummer (niet verplicht) : om contact met je op te nemen bij eventuele

vragen en voor klantonderzoeken. Ook kunnen we je een sms sturen voor aanvang van gratis online trainingen zodat je deze niet zult missen.

Gegevens die worden gegenereerd via de website:

Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke

producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie.

Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam

bedrijf, adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke

administratieverplichtingen.

Andere gegevens

Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere

personen, waaronder via ons Social media accounts: om met je te

corresponderen.

AAN WIE GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken je gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan

het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers,

waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze

website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder

heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het

uitvoeren van het beheer.

Accountant / boekhouder. De gegevens die op uw factuur staan moeten wij

doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw

gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure

gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in

verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw

gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EER?

Nee, je gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

opgeslagen, namelijk in Nederland.

PLAATSEN JULLIE COOKIES?

Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op je computer, tablet, mobiele

telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. Het

gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer

informatie.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Je heeft op grond van de wet het recht ons te vragen je gegevens in te zien, onjuiste

gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen,

afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van je gegevens voor

direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Als je je gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij je ons dat te laten weten (zie

hieronder bij “Wat als je vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat je dan niet langer

gebruik kunt maken van uw account.

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan je verzoek voldoen. In sommige gevallen

kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

WAT ALS JE VRAGEN OF KLACHTEN HEBT?

Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen neem dan contact met

ons op.

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 5 april 2018.

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Je persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden bewaard. Dit kan zijn voor het versturen van facturen zo lang als je klant blijft.

Nieuwsbrief en tips

Ben je lid van mijn blog/ nieuwsbrief dan blijf je lid zoals je dat zelf wilt. Je kunt je te allen tijden uitschrijven onderaan iedere e-mail die je ontvangt.
Hierop kun je aangeven of je voor een bepaalde serie e-mails (gratis mini cursussen) wil uitschrijven of voor alle e-mails.

Ook kun je altijd je eigen gegevens aanpassen in de mini cursussen of e-mails onderaan iedere e-mail.

Cursussen

Doe je mee aan een cursus van De Web Academie? Je ontvangt feedback en notificaties over de voortgang van de training via e-mail.
We houden binnen de training bij hoe de voortgang is van jou als cursist in de training.
Je gegevens worden toegevoegd aan de leeromgevingen van de trainingen als we op een vast moment starten per jaar.

Start je zelfstandig met de training dan kun je je zelf aanmelden via de leeromgevingen na betaling. Je adresgegevens invullen is hiervoor niet nodig.

 

 

>